TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE

Politica de confidențialitate
Politica de prelucrare a datelor
Politica cookie
1. Noţiuni introductive. Aplicabilitate. Modificări şi Actualizări

1.1. Acești Termeni şi Condiții (denumiţi în continuare “Termenii şi Condiţiile”, „T&C”, „Politică de Utilizare” sau „Politică”) stabilesc principiile şi regulile aplicate şi practicate de către Geronto Life Med SRL (denumit/ă în interesul și contextul prezentului document Geronto Life Med şi / sau Proprietar / Deţinător ) pentru utilizarea site-ului destinat promovării și personalizării produselor/serviciilor proprii.
1.2. “Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dvs. şi Proprietar / Deţinător privind utilizarea Site-ului. Înregistrarea unui cont de utilizator în cadrul website-ului sau continuarea utilizării website-ului reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la aplicabilitatea prezentei Politici.
1.3. Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând, fără o înştiinţare prelabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi actualizate în mod constant, în scopul informării utilizatorilor. Prin urmare, utilizatorii trebuie să se raporteze în mod regulat la această politică pentru a verifica conţinutul în vigoare.

2. Definirea termenilor utilizaţi
● Site-ul – reprezintă interfaţa web ce poate fi accesată la următoarea adresă: gerontolifemed.ro
● Contul Utilizatorului - o înregistrare informatică personalizată, cu scopul de a utiliza funcțiile şi beneficiile oferite în acest sens pe site. Accesul utilizatorului la cont este asigurat de o denumire unică (login/conectare prin username) și de o parolă.
● Vizitator – orice persoană care accesează Site-ul;
● Utilizatorul – orice persoană care foloseşte Site-ul şi îşi creează un cont de utilizator;
● Conținut – reprezintă toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
● Document – prezenta Politică de Utilizare privind termenii şi condiţiile de utilizare a Site-ului, denumit şi Termenii şi Condiţiile”, „T&C” sau „Politică”.
● Proprietarul / Deţinătorul Site-ului Geronto Life Med SRL cu sediul social în localitatea București, strada Bârgăului, nr. 17, sector 1, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J40 /6878 /1998, CIF / CUI RO 10856737, telefon 021.667.40.60, e-mail contact@gerontolifemed.ro
● Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal;
    - Servicii / Produse – Geronto Life Med oferă o gamă largă de servicii dedicate îngrijirii persoanelor vârstnice, adaptate pentru a răspunde nevoilor diverse ale seniorilor. Printre serviciile oferite se numără:

    - Memory Support: Un program holistic destinat gestionării sarcinilor zilnice și sănătății cognitive pentru seniorii cu pierderi de memorie.
    - Independent Care: O comunitate dedicată bătrânilor independenți, care oferă activități variate și programe de wellness pentru un stil de viață activ.
    - Assisted Care: Asistență personalizată pentru activitățile zilnice, promovând stabilitatea și independența într-un mediu de susținere.
    - End-of-Life Care: Confort și sprijin emoțional în etapele finale ale vieții, cu accent pe gestionarea durerii și îngrijire personalizată.
    - Nursing Recovery: Îngrijire medicală intensivă și reabilitare pentru recuperarea post-chirurgicală sau în cazul bolilor cronice.
    - Geriatric Care: Îngrijire integrată în geriatrie și gerontologie, acoperind prevenția, tratamentul și gestionarea bolilor cronice.

3. Confidenţialitate şi proprietate intelectuală

3.1. Proprietarul / Deţinătorul Geronto Life Med SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile restrictive şi cu respectarea cerințelor legale. Procesarea şi / dezvăluirea datelor cu caracter personal se realizează doar în condițiile speciale prevăzute de legislaţia în materie şi de Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.
3.2. Utilizatorul / Vizitatorul este obligat să nu copieze, modifice, să dezasambleze sau să decompileze orice material, serviciu sau concept prezentat pe site, cu excepția cazului când acest lucru a fost acceptat în prealabil în scris de către Proprietarul / Deținătorul site-ului. Utilizatorul / Vizitatorul se obligă să comunice în scris orice divulgare de informație de această natură şi despre care a luat cunoștință.
3.3. Textul prezentei Politicii şi întreg conţinutul Site-ului este protejat de normele privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, fiind interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea neautorizată de orice natură a conţinutului acestuia.
3.4. Conținutul Site-ului incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Proprietarului / Deţinătorului acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.
3.5. Utilizatorului / Vizitatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea, alterarea, utilizarea, precum şi transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al Proprietarului / Deținătorului.
3.6. Orice conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa prezentului document.

4. Protecţia datelor cu caracter personal

4.1. Depunem toate eforturile pentru a garanta securitatea datelor cu caracter personal. Pentru o mai bună înţelegere a măsurile întreprinse în acest sens, dar şi pentru a avea cunoștință despre drepturile şi obligațiile dvs. şi ale Proprietarului / Deținătorului, accesați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal şi Politica privind utilizarea modulelor cookies.

5. Limitarea responsabilităţii

5.1. Site-ul este unul de prezentare. Nu comercializăm niciun produs ori serviciu motiv pentru care orice informaţie prezentă pe site nu reprezintă oferte, promisiuni sau angajamente de natură juridică, contractuală sau comercială. Pentru a putea intra într-o relaţie contractuală cu noi, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: contact@gerontolifemed.ro sau la numărul de telefon: 021.667.40.60
5.2. Utilizatorul / Vizitatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În niciun caz Proprietarul / Deţinătorul nu va fi responsabil pentru daune directe sau indirecte şi, în special, pentru prejudiciul material sau moral, prezent sau viitor, pierderea de date sau de programe sau pierderi de natură financiară sau comercială rezultând din accesul, utilizarea Site-ului sau funcționarea defectuoasă a acestuia.
5.3. Informaţiile prezente pe site sunt oferite numai cu titlu informativ şi nu constituie o ofertă de contractare a produselor şi / sau serviciilor prezentate pe Site.
Politica de Confidențialitate a Geronto Life Med

La Geronto Life Med, respectul pentru intimitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale constituie o prioritate esențială în cadrul angajamentului nostru profesional. Această politică detaliază modalitățile prin care colectăm, utilizăm și protejăm informațiile personale ale clienților și vizitatorilor noștri, conform cu cele mai înalte standarde de confidențialitate și conformitate legală.

Definiția Datelor cu Caracter Personal

Sub denumirea de „date cu caracter personal”, înțelegem orice informații care vă identifică direct sau indirect ca persoană fizică. Aceasta poate include, dar nu se limitează la, nume, adresă, număr de telefon, adresa de email, precum și orice alte date care, combinate, pot duce la identificarea dumneavoastră.

Colectarea și Utilizarea Datelor Personale

Geronto Life Med colectează date personale în scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite, de a răspunde solicitărilor și întrebărilor dumneavoastră și de a vă oferi informații relevante despre serviciile noastre. Datele pot fi colectate direct de la dumneavoastră, prin intermediul formularelor de contact de pe site-ul nostru, sau indirect, prin tehnologii cum ar fi cookie-uri, care ne ajută să înțelegem cum interacționați cu site-ul nostru.

Securitatea Datelor

Ne angajăm să protejăm securitatea datelor personale colectate, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a informațiilor dumneavoastră.

Drepturile Dumneavoastră

Conform legislației în vigoare privind protecția datelor, aveți dreptul de a accesa, rectifica, șterge sau restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră personale colectate de Geronto Life Med. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor și de a solicita portabilitatea acestora.

Partajarea Datelor cu Terte Părți

Geronto Life Med nu va partaja datele dumneavoastră personale cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul explicit al dumneavoastră. Datele pot fi împărtășite cu furnizori de servicii care acționează în numele nostru, în scopuri legate strict de oferirea serviciilor noastre, și numai sub garanția respectării confidențialității de către aceștia.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Geronto Life Med își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica această politică de confidențialitate pentru a reflecta schimbări în practicile noastre de prelucrare a datelor sau schimbări în legislația aplicabilă. Orice modificări vor fi comunicate prin actualizarea acestei pagini.

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de email specificată pe site-ul nostru.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal la Geronto Life Med

Introducere

La Geronto Life Med, respectul pentru intimitatea clienților și vizitatorilor noștri este o valoare fundamentală. Această politică explică modul în care colectăm, folosim, divulgăm, transferăm și stocăm informațiile dumneavoastră personale, subliniind angajamentul nostru pentru protecția datelor în conformitate cu standardele de confidențialitate și legislația aplicabilă.

Colectarea Datelor Personale

Informațiile personale sunt colectate pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre și pentru a oferi o experiență personalizată pe site-ul nostru. Colectăm date personale atunci când interacționați cu site-ul nostru, de exemplu, prin completarea formularelor de contact sau prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii similare.

Tipurile de Date Personale Prelucrate

Date de Identificare: Nume, prenume, adresa de email și număr de telefon, necesare pentru comunicarea cu dumneavoastră.
Date Tehnice: Adresa IP, tipul browserului, sistemul de operare, pentru îmbunătățirea funcționalităților site-ului și asigurarea securității acestuia.
Utilizarea Datelor Personale

Datele personale colectate sunt utilizate în scopul:

• Răspunsului la solicitările și întrebările dumneavoastră;
• Îmbunătățirii serviciilor și a conținutului oferit pe site-ul nostru;
• Realizării de analize interne și de securitate.
• Divulgarea Datelor Personale

Geronto Life Med se angajează să nu divulge datele personale către terți pentru scopuri de marketing. Datele pot fi împărtășite cu furnizori de servicii terți, exclusiv pentru furnizarea serviciilor solicitate de dumneavoastră, cu respectarea strictă a confidențialității.

Drepturile Subiecților de Date

Conform legislației în vigoare, aveți dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele personale colectate, de a restricționa prelucrarea sau de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Securitatea Datelor

Implementăm măsuri tehnice și organizatorice avansate pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat sau divulgării.

Modificări ale Politicii de Prelucrare a Datelor

Această politică poate fi actualizată periodic pentru a reflecta schimbările în practicile noastre de prelucrare a datelor sau modificările legislative. Orice modificări vor fi comunicate prin actualizarea acestei pagini.

Contact

Pentru întrebări sau solicitări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați prin mijloacele de comunicare furnizate pe site-ul nostru.

POLITICA COOKIES

1. GENERALITĂȚI.

Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation, în continuare ”GDPR”) a fost adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene în 27 aprilie 2016, prevederile acestuia fiind direct aplicabile începând cu data de 25 mai 2018. GDPR este direct aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, protejând drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Din punct de vedere material, GDPR se aplică tuturor operatorilor care prelucrează date cu caracter personal.

GDPR nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice şi, în special, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele şi tipul de persoană juridică şi datele de contact ale persoanei juridice. Datele cu caracter personal sunt definite ca fiind orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice.

Raportat la GDPR, modulele cookie pot reprezenta elemente definitorii în identificarea unei persoane în mediul online, întrucât acestea pot stoca anumite date ori informații care ar putea duce la ”urmărirea” și apoi identificarea unei persoane în mediul online. În acest sens, utilizarea modulelor cookie poate reprezenta o modalitate de colectare a datelor cu caracter personal, în consecință, intră sub incidența GDPR.

2. POLITICA DE UTILIZARE A MODULELOR COOKIES.

Această politică se referă la cookie-urile aferente paginii web gerontolifemed.ro deținută de . GERONTO LIFE MED SRL cu sediul social în localitatea București, strada Bârgăului, nr. 17, sector 1, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J40 /6878 /1998, CIF / CUI RO 10856737, telefon 021.667.40.60, e-mail contact@gerontolifemed.ro, denumit/ă în continuare în mod generic ”Operatorul”.

3. CE SUNT COOKIE-URILE?

Cookie-ul reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din caractere alfanumerice, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează un site web ce utilizează acest element. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet pasiv, adică nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului.

4. LA CE SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului existent pe site într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile Operatorului pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor paginii web (spre exemplu: preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături, publicitate relevantă, recomandări utile etc.).

De asemenea, modulele cookie sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, cum le utilizează, precum și în ce scop. Astfel, avem posibilitatea de a îmbunătăți structura și conținutul oferit pe site-ul nostru, excluzând identificarea personală a utilizatorului.

Cu alte cuvinte, cookie-urile nu permit identificarea directă a persoanei care accesează site-ul web, ci doar a unor elemente structurale care vor face ca experiența online a utilizatorului să fie una cât mai intuitivă. Un bun exemplu în acest sens este reprezentat de situaţia în care se vizitează un site web şi se vizualizează un anumit produs/serviciu, după care site-ul este închis. La reintrarea pe site, modulul cookie va permite site-ului să afişeze notificări de tipul „Ultimele produse vizualizate”, astfel încât produsul/serviciul vizualizat la o dată anterioară să poată fi găsit cu ușurință.

5. CLASIFICAREA MODULELOR COOKIE.

Modulele cookie sunt diversificate, existând diferite variațiuni ale acestora, fiecare urmând un scop bine definit sau provenind de la o anumită sursă. Astfel, modulele cookie se pot clasifica în:

A) First-Party Cookies: Aceste cookie-uri sunt cele proprii ale site-ului accesat de către un vizitator. În principal, acestea au un scop pur statistic, adică, prin aceste module cookie se calculează vizualizările / accesările site-ului (sau ale unei anumite categorii a site-ului), numărul de sesiuni active etc.
B) Third-Party Cookies: Aceste cookie-uri nu aparțin și nu sunt controlate de site-ul accesat. Ele sunt setate de către domenii web care nu sunt accesate în mod obligatoriu direct de către utilizator. Cookie-urile third party sunt inserate de către deținătorii de site-uri atunci când se dorește o interconectare a mai multor facilități oferite în mediul online. Un bun exemplu în acest sens este utilizarea unui videoclip existent pe YouTube în interfața unui alt website. Prin apăsarea butonului ”play” al video-ului, YouTube poate plasa de asemenea cookies în dispozitivul de pe care are loc accesarea, fără ca utilizatorul să intre în mod implicit pe www.youtube.com.
C) Cookies per sesiune: Aceste cookie-uri sunt stocate pe durata în care browser-ul rămâne deschis și sunt șterse imediat (sau cel mult la câteva secunde după) închiderea browser-ului. Aceste cookie-uri au un scop pur administrativ și funcțional întrucât permit utilizatorului să beneficieze de website-ul accesat într-un mod util.
D) Cookies persistente: După cum sugerează numele, aceste cookie-uri sunt stocate pe o perioadă mai îndelungată de timp. Acestea au o durată anume până la care vor exista în terminalul utilizatorului (pornind de la câteva minute, până la ani sau zeci de ani) și nu se șterg automat la închiderea browser-ului web. Scopul acestor cookie-uri este acela de a urmări interacțiunea utilizatorilor cu un anume website. Un exemplu în acest sens ar fi păstrarea datelor de logare pe un anume website (Remember Username/Password). Totuși, utilizatorul are în continuare control deplin și asupra acestor cookie-uri persistente, el având posibilitatea de a le șterge ori bloca din terminalul său oricând dorește.
E) Cookies privind securitatea datelor: Aceste cookie-uri pot fi utilizate doar de către site-urile ce utilizează protocolul HTTPS. Aceste cookie-uri conțin date criptate, utile în cazul plăților online, tranzacțiilor online, serviciilor de online / mobile banking etc.

6. CE COOKIE-URI FOLOSIM?

Pe acest website folosim următoarele tipuri de Cookies:

DENUMIRE COOKIE SERVICIU SCOPUL UTILIZĂRII TIP ȘI DURATĂ

Necesare Cookie-urile necesare sunt esențiale pentru funcțiile de bază ale site-ului web, iar site-ul web nu va funcționa în modul dorit fără ele. Aceste cookie-uri nu stochează date de identificare personală. First party cookie, Persistent cookie, Durată predefinită de stocare: 3 luni
Funcţionalitate Cookie-urile de funcționalitate ajută la realizarea anumitor funcționalități, cum ar fi partajarea conținutului site-ului web pe platformele de socializare, colectarea de feedback și alte caracteristici ale terților.
_ga Analitice Google Analytics setează acest cookie pentru a calcula datele pentru vizitatori, sesiune și campanie și pentru a urmări utilizarea site-ului pentru raportul de analiză statistică. Cookie-ul stochează informație în mod anonim și atribuie un număr generat aleatoriu pentru a recunoaște vizitatorii unici. Durată predefinită de stocare: 1 an 1 lună 4 zile
_ga_* Analitice Google Analytics setează acest modul cookie pentru a stoca și număra vizionările de pagini Durată predefinită de stocare: 1 an 1 lună 4 zile
Performanță Cookie-urile de performanță sunt utilizate pentru a înțelege și analiza indicii cheie de performanță al site-ului web, ceea ce ajută la oferirea unei experiențe de utilizare mai bună pentru vizitatori. Durată predefinită de stocare: 3 luni
Publicitate Cookie-urile publicitare sunt utilizate pentru a oferi vizitatorilor reclame personalizate pe baza paginilor pe care le-au vizitat anterior și pentru a analiza eficiența campaniei publicitare. Durată predefinită de stocare: 3 luni

7. CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CĂTRE ACEST SITE?

O vizită pe acest site poate plasa în terminalul utilizatorului cookie-urile enumerate la punctul anterior în următoarele scopuri:

A) Pentru a stoca preferințele utilizatorului;
B) Pentru a face din experiența utilizatorului pe acest site o experiență utilă;
C) Pentru a menține site-ul operațional;
D) Pentru a putea oferi utilizatorilor toate opțiunile existente pe website;
E) Pentru a colecta date în scopuri pur analitice.

8. ȘTERGEREA COOKIE-URILOR.

În general, orice aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate oricând de către utilizator din meniul ”Setări” aferent fiecărei aplicații. Astfel, utilizatorul poate seta în browser web să nu mai permită stocarea modulelor cookie, poate permite cookie-uri doar de pe anumite site-uri, poate șterge cookie-urile deja stocate și multe alte astfel de acțiuni. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web).

9. DE CE SUNT COOKIE-URILE IMPORTANTE PENTRU EXPERIENȚA UTILIZATORULUI ÎN MEDIUL ONLINE?

Cookie-urile reprezintă un punct esențial al funcționării eficiente a unei pagini web, ajutând la generarea unei experiențe de navigare intuitive și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit sau poate limita drastic funcționalitatea anumitor secțiuni ale unui website.

Spre exemplu, pentru unele site-uri care conţin baze de date mari sau foarte mari, modulul cookie este indispensabil în vederea utilizării în condiții propice şi a obținerii rezultatelor dorite în urma folosirii acestora. Datorită flexibilității și necesității lor, precum și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile.

Este important de menționat că refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu se vor mai afișa reclame online, ci doar că aceste reclame nu vor mai putea ține cont de preferințele și interesele utilizatorului, astfel cum au fost evidențiate prin comportamentul de navigare anterior. Cu alte cuvinte, cookie-urile au un scop general bine definit: maximizarea gradului de confort și de accesibilitate, respectiv a gradului de relevanță a conținutului ce îi este afișat utilizatorului.

10. ALTE ASPECTE DE SECURITATE LEGATE DE COOKIE-URI.

Deoarece protecția datelor cu caracter personal este un țel ce trebuie satisfăcut, este indicat să fie cunoscute eventualele probleme pe care le pot crea cookie-urile, sau mai exact, folosirea acestora.

Având în vedere că prin intermediul modulelor cookie se transmit date în mod constant, în ambele sensuri (de la utilizator către website și invers), dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în timpul procesului de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie-uri pot fi interceptate, alterate sau chiar blocate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla. Spre exemplu, dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (o rețea WiFi nesecurizată), atunci un atacator poate intercepta transmisia de date.

Text pentru Pop-up:
Prin utilizarea modulelor de tip cookie, îmbunătăţim experienţa ta pe acest website. Apasă click pe butonul "Accept toate cookie-urile" pentru a accepta utilizarea modulelor cookie şi a accesa direct site-ul sau apasă click pe "Preferințe cookie" pentru a-ţi schimba preferinţele privind modulele cookie pe care doreşti să le accepţi. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Politica privind utilizarea modulelor cookie.

Geronto Life Med

Înțelegem perfect că este o decizie dificilă să alegi căminul potrivit pentru cei dragi, mai ales atunci când vine vorba despre îngrijirea persoanelor vârstnice. Dar când vine vorba despre Geronto Med Life, alegerea este mai mult decât simplă - este umană, plină de căldură și îngrijire autentică.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram